Hasło:
E-mail:
?

Regulamin Estancja Mezowo


Szanowni Państwo!

Liczymy na współpracę przy przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu Państwa w naszym obiekcie Estancja Mezowo.

1.   Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa zaczyna się od godz. 15.00, a kończy o godz. 11.00.

2.   Gość wynajmując pokój  określa czas swego pobytu. Pokój może zostać wynajęty na minimum dwie doby.

3.   Opłata za pobyt jest pobierana w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

4.   Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.

5. W obiekcie znajduje się sala multimedialna z kinem oraz bilard. W tych pomieszczeniach mogą przebywać dzieci i młodzież wyłącznie pod opieką dorosłych.

6.   Osoby nie zameldowane  proszone są o opuszczenie obiektu do godz. 20.00.

7.   Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00-6.00

8.   Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia pensjonatu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

9.   Estancja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeśli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.

10.   Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów  wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy. Każdy rodzic (opiekun), odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez dzieci.

11.   Personel obiektu zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w obiekcie. Uwagi i zastrzeżenia prosimy zgłaszać do właściciela  Estancja Mezowo wlasciciel@estancjamezowo.pl, 501 024 904, 501 343 903.

12.   Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pokojach pensjonatu nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, np. grzałki , farelki,  itp. nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.

13.   Na terenie całego obiektu obowiązuje ZAKAZ PALENIA. (Zgodnie z Ustawą Dz.U z 1996 r N 10 poz.55 - Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi w art. 5 podlega karze grzywny do 500 zł).

14.   Śniadanie w formie szwedzkiego stołu jest od godz. 8.30, obiad 14.00, kolacja 18.00 lub obiadokolacja w okresie letnim. Prosimy nie wynosić jedzenia z jadalni. Prosimy o nie spożywanie napoi i posiłków w pokojach.

15.   W obiekcie nie akceptujemy zwierząt.

16.   Prosimy segregować śmieci. Kosze na segregacje znajdują się wewnątrz i  na zewnątrz budynku (mokre, suche, plastiki, papier, szkło)

17.   W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich. Obuwie należy przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym. 

18.   Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego ,rowerów itp. do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym.

19.   Obuwie wyjściowe prosimy przechowywać w wyznaczonym miejscu na poziomie parteru.Prosimy o zaopatrzenie się w obuwie zmienne typu kapcie.

20.   Karta do pokoju służy również do otwierania drzwi wejściowych do obiektu. Prosimy o zamykanie drzwi wejściowych do obiektu podczas trwania ciszy nocnej. Drzwi są blokowane o godz.22.00.

21.   Z chwilą otrzymania karty stajecie się Państwo gospodarzem pokoju. Na życzenie pokój może zostać posprzątany.

22.   Po upływie terminu pobytu Klient jest zobowiązany pozostawić kartę w recepcji. Za zagubioną kartę pobieramy opłatę 20 zł.

23.  Podczas pobytu Gość może zgłosić w recepcji sprzątanie i wymianę ręczników na życzenie.

 

Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać w recepcji tel. 58 742 11 93 lub recepcja@estancjamezowo.pl 

Dziękujemy za przestrzeganie zasad i życzymy Państwu udanego pobytu w Estancji Mezowo.